De rol van informatietechnologie binnen de gezondheidszorg

GEZONDHEIDSZORG VERANDERT SNEL DOOR GEAVANCEERDE ICT-OPLOSSINGEN

INTERNET OF MEDICAL THINGS (IoMT)

Ondanks dat de gezondheidszorg te kampen heeft met afnemende budgetten en steeds hogere kosten, zijn er qua patiëntenzorg belangrijke verbeteringen zichtbaar. Enerzijds heeft dat te maken met efficiënter management, maar veel belangrijker nog zijn de ontwikkelingen op medisch- en technologisch gebied. Dankzij zaken als het Internet of Medical Things (IoMT), big data en kunstmatige intelligentie worden er enorme stappen gezet als het gaat om diagnosering en het ontwikkelen van een behandelplan.

 

Big Data en Kunstmatige Intelligentie

De enorme stroom data die al deze systemen genereren vormt in zekere zin een probleem. Want hoe zorg je er nu voor dat de verschillende soorten informatie een logische samenhang krijgen waardoor er bijvoorbeeld een correct diagnose- of behandelplan gemaakt wordt? Op hardware-gebied stelt dit hoge eisen voor wat betreft snelheid en dataopslag. Applicaties moeten in staat zijn binnen een acceptabele tijd de gegevens te consolideren. Binnen de gezondheidzorg is tijd soms een kritische factor en moet men op de apparatuur en de software kunnen vertrouwen.

Het beheren van de systemen en het consolideren van de enorme hoeveelheid data is in feite onmogelijk. Kunstmatige Intelligentie is hier dan ook het antwoord. Geavanceerde software die op intelligente wijze naar de informatie kijkt en op basis daarvan zelfstandig haar conclusies kan trekken om daar volgens direct op te acteren.

Security

In een wereld waarin alles en iedereen met elkaar communiceert, ongeacht waar men is of op welk tijdstip, is de veiligheid van systemen een zaak die bij iedere IT-afdeling bovenaan de lijst zou moeten staan. Patiëntgegevens zijn zeer privacygevoelig en het uitlekken van informatie wordt zwaar gestraft. Daarnaast moet alle apparatuur, of het nu servers of endpoints betreft, volledig beschermd zijn tegen aanvallen van binnenuit of buitenaf. Voor veel systeembeheerders is de security van hun instelling een hoofdpijndossier. Vaak komen zowel de apparatuur als de software van verschillende leveranciers en datzelfde geldt voor de security-tools die in de loop der jaren geïmplementeerd zijn.

WatchGuard & Healthcare

Zit er een gat in uw beveiliging?

Hoe behoudt u het overzicht op cyberbeveiliging binnen de gezondheidszorg?
Progress | Flowmon & Healthcare

Flowmon Collector en ADS binnen de gezondheidszorg.

Binnen het HAGA Ziekenhuis zorgen ze ervoor dat de ICT afdeling altijd over de noodzakelijke informatie beschikt om gepaste acties te ondernemen.

 

Juniper & Healthcare

Experience-First networking binnen de gezondheidszorg.

Ook binnen de gezondheidszorg geldt: Het leven is te kort voor slechte WiFi. Lees hoe het Jan Yperman ziekenhuis hiermee omgaat.
Kasperski & Healthcare

De Kaspersky Lab oplossing monitoort automatisch de algehele gezondheid van ons netwerk.
Hierdoor zijn onze systemen effectief beveiligd.

Een praktijkvoorbeeld van Kaspersky Lab binnen het Academisch Ziekenhuis Sint-Jan

Waarom Nuvias betrekken bij uw propositie naar gezondheidszorg instellingen?

De gezondheidszorg en problematiek vragen een hele aparte aandacht als het gaat om automatisering, kunstmatige intelligentie en veiligheid. Een aantal van de door Nuvias vertegenwoordigde leveranciers leveren complete oplossingen op dit gebied. De technische teams van Nuvias zijn dan in staat om samen met u een compleet plan uit te werken in geval uw klant zich binnen de gezondheidssector bevindt.