Uw klanten vertrouwen erop dat hun bescherming optimaal geregeld is.

Heeft u, of uw Team voldoende kennis om uw klanten op de juiste manier te adviseren? Of heeft u slapeloze nachten bij de gedachte dat u wellicht iets over het hoofd heeft gezien?

Laat Nuvias u helpen, ons gespecialiseerd team is er om u of uw klant te adviseren.

 

 

Download onze Cyber Security Technology brochure
Expertise op het gebied van Cyber Security

Het cybersecurity landschap is voortdurend in beweging. Cyber aanvallen vinden plaats op bijna elke industriële schaal, waarbij kwetsbaarheden die voorheen ondenkbaar waren, bijna per seconde worden uitgebuit. Elke nieuwe bedreiging brengt een reactie met zich mee – vaak in de vorm van nieuwe technologieën. Met zoveel keuze is het voor partners en klanten niet eenvoudig om de markt te verkennen en tot de beste oplossing te komen.

Toonaangevende technologiën binnen Cyber Security

Cloud Security

Voor organisaties die gebruik maken of overwegen gebruik te maken van de cloud, zijn er belangrijke vragen die moeten worden beantwoord. Welke digitale activa bevinden zich in de cloud? Hoe worden deze beschermd? Wie heeft er toegang toe en hoe kunnen we die mensen persoonlijk identificeren? Welke interfaces gebruiken we om gebruikers en diensten met elkaar te verbinden? Voor we het weten, escaleren de beveiligingsproblemen met betrekking tot vertrouwelijkheid, integriteit, beschikbaarheid en verantwoordingsplicht.

Endpoint en Mobile Security

Endpoint protection bestaat uit vele onderdelen, zoals Endpoint Defend and Respond (EDR), User Behaviour Analysis (UBA), Mobile Device Management (MDM), encryptie, poortcontrole, Strong Identification, Security Awareness Training, Network Access Control (NAC), Whitelisting en Privilege Management, om maar een paar belangrijke zaken te noemen.
Het is een complex labyrint van mogelijke oplossingen die elkaar aanvullen en elkaar in de weg kunnen zitten. Tenzij u een door de wol geverfde beveiligingsfreak bent, is het bijna onmogelijk om  de juiste oplossing te kiezen.

Data Compliance & Incident Management

Zelfs met de beste voorzorgsmaatregelen is het onvermijdelijk dat er zich beveiligingsincidenten voordoen. In dat geval moet de aandacht worden gericht op ‘damage control’ . Hoe zet je  een geplande, gecoördineerde en vooral snelle reactie op om de gevolgen tot een minimum te beperken. Voor organisaties die in sterk gereguleerde markten opereren, is het voor het bereiken van compliance vaak van cruciaal belang om op dergelijke eventualiteiten voorbereid te zijn, net als het aantoonbare bewijs dat alle redelijke stappen zijn ondernomen om het risico te beperken.

Onze partners in Cyber Security oplossingen